Objectius

1 Ser representatius

 • Aglutinar noves entitas i ser representatius de totes les CCAA.
 • Participar activament a plataformes de nivell nacional e internacional.
 • Actuar com a interlocutors amb les diferents administracions.
 • Estar presents als mitjans de comunicació.

2 Desenvolupar accions

 • Adreçades als recursos, als professionals, a les entitats i a les administracions.
 • Liderar l’organització d’actes i jornades referents al nostre àmbit d’actuació.

3 Finançament

 • Mantenir i/o ampliar la col·laboració amb totes les administracions i les entitats bancàries.
 • Vetllar per la viabilitat i sostenibilitat econòmica de l’organització.
 • Desenvolopar activitats que generin rendiment econòmic.

4 Discurs comú i clar

 • Construir un discurs únic, homogeni i cohesionat.
 • Donar-lo a conèixer i fer difusió del mateix.
 • Donar suport a les inquietuts de les entitats.