Organització interna

Òrgans de govern

Equip tècnic

Paco Sanz
Director tècnic

Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia.
Postgrau en Direcció d’ONGs.

Jordi Sàlvia
Sotsdirector tècnic

Diplomat en Gestió i Administració Pública.
Llicenciat en Ciències Polítiques.

Paloma Garrido
Coordinadora territorial

Llicenciada en Ciències de l’Educació.
Màster de Formació en Psicoteràpia de Família i de Parella.

Raquel Sandín
Tècnica d’administració

Llicenciada en Filología Hispànica.

Marc Gavaldà
Tècnic de comunicació

Graduat en Comunicació i Periodisme Audiovisual.
Màster en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments.

Laura Roizarena
Tècnica programa Incorpora Jove i programa de suport econòmic a l’estudi

Llicenciada en Ciències del Treball. Especialitzada en Inserció Laboral.

Sara Agulló
Tècnica acompanyament jurídic

Llicenciada en Dret.

Izaskun Olaizola
Tècnica de projectes europeus

Graduada en Relacions Internacionals.
Màster en Acció Humanitària Internacional.

Sara Robles
Tècnica acompanyament jurídic

Llicenciada en Dret.
Màster en Criminalitat i Intervenció Social amb Menors.

Voluntariat

FEPA és una entitat de segon nivell i, conseqüentment, la participació del voluntariat es vehicula a través de les pròpies entitats federades. Els projectes gestionats per la Federació que requereixen de la participació de persones voluntàries, al seu torn, estan cogestionats per algunes de les entitats federades, els que assumeixen la part de coordinació del personal voluntari que intervé en els projectes.

D’altra banda, FEPA té convenis de col·laboració amb persones de pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

Menú