Pla estratègic 2017-2019

Aquest document de Pla Estratègic ha sigut elaborat a partir del mandat de la Junta Directiva iniciat el passat 8 d’abril de 2016. La nostra voluntat és que serveixi de referència i orientació durant el període 2017-2019 per la tasca de la Federació a favor de l’autonomia i igualtat d’oportunitats de joves sense recolzament familiar, especialment de tutelats i extutelats.

PRIORITATS ESTRATÈGIQUES

 

EIX ESTRATÈGIC 1. Territorialitat i representativitat

FEPA ES VISUALITZA COM A REPRESENTANT DE LES ENTITATS QUE TREBALLEN PROCESSOS D’EMANCIPACIÓ, AMB JOVES SENSE SUPORT FAMILIAR, ESPECIALMENT TUTELATS I EXTUTELATS A TOT L’ESTAT.

 

EIX ESTRATÈGIC 2. Coneixement

FEPA GENERA I DIFON CONEIXEMENT SIGNIFICATIU PER ALS PROFESSIONALS, LES ENTITATS I LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SOBRE LA REALITAT DELS JOVES SENSE SUPORT FAMILIAR ESPECIALMENT TUTELATS I EXTUTELATS I LES ESPECIFICITATS I VALOR DELS SERVEIS D’EMANCIPACIÓ.

 

EIX ESTRATÈGIC 3. Discurs i posicionament

FEPA ELABORA UN DISCURS CLAR SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE DONAR SUPORT ALS SERVEIS D’EMANCIPACIÓ, LES SEVES CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS I DEFENSA ELS DRETS DELS JOVES SENSE SUPORT FAMILIAR, ESPECIALMENT TUTELATS I EXTUTELATS.

 

EIX ESTRATÈGIC 4. Cohesió interna i sentit de pertinença

LES ENTITATS MEMBRES DE FEPA ES SENTEN PART ACTIVA DE LA FEDERACIÓ.

 

EIX ESTRATÈGIC 5. Enfortiment de l’organització i estructura de FEPA

FEPA DISPOSA D’UNA ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURES QUE LI PERMETEN DESENVOLUPAR ELS SEUS OBJECTIUS.

Podeu veure el document aquí.