Pla estratègic 2013-2015

El procés de reflexió estratègica ha permès a FEPA revisar la seva identitat i perfilar les grans línies d’actuació futures. Desitgem que aquest document ens serveixi de referència per poder millorar el nostre treball a favor de l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves i les joves sense suport familiar, especialment els tutelats i extutelats.

PRIORITATS ESTRATÈGIQUES

EIX ESTRATÈGIC 1. Territorialitat i representativitat

FEPA ES VISUALITZA COM A REPRESENTANT DE LES ENTITATS QUE TREBALLEN PROCESSOS D’EMANCIPACIÓ, AMB JOVES SENSE SUPORT FAMILIAR, ESPECIALMENT TUTELATS I EXTUTELATS A TOT L’ESTAT.

EIX ESTRATÈGIC 2. Coneixement

FEPA GENERA I DIFON CONEIXEMENT SIGNIFICATIU PER ALS PROFESSIONALS, LES ENTITATS I LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SOBRE LA REALITAT DELS JOVES SENSE SUPORT FAMILIAR ESPECIALMENT TUTELATS I EXTUTELATS I LES ESPECIFICITATS I VALOR DELS SERVEIS D’EMANCIPACIÓ.

EIX ESTRATÈGIC 3. Discurs i Posicionament

FEPA ELABORA UN DISCURS CLAR SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE DONAR SUPORT ALS SERVEIS D’EMANCIPACIÓ, LES SEVES CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS I DEFENSA ELS DRETS DELS JOVES SENSE SUPORT FAMILIAR, ESPECIALMENT TUTELATS I EXTUTELATS

EIX ESTRATÈGIC 4. Cohesió interna i sentit de pertinença

LES ENTITATS MEMBRES DE FEPA ES SENTEN PART ACTIVA DE LA FEDERACIÓ.

EIX ESTRATÈGIC 5.  Estructura de FEPA

FEPA DISPOSA D’UNA ESTRUCTURA SÒLIDA QUE LI PERMET DESENVOLUPAR ELS SEUS OBJECTIUS.

Podeu veure el document aquí