Procés de reflexió estratègica sobre l’atenció a joves extutelats

Projectes relacionats

Es va proposar a les entitats membre participar en l’elaboració d’un procés de reflexió per dissenyar un pla que porti associat un desplegament de propostes.

Des de FEPA es va acordar a finals de 2017 encetar una reflexió entorn els serveis i programes que són necessaris actualment i a futur per donar resposta als i les joves un cop assoleixen la majoria d’edat. Per aquest motiu, es va proposar a les entitats membre participar en l’elaboració d’un procés de reflexió per dissenyar un pla que porti associat un desplegament de propostes. Aquest treball s’està desenvolupant aquest primer quadrimestre de l’any. El pla pretén centrar-se no només en la resposta al col·lectiu de joves estrangers (creixent en els darrers temps), sinó anar més enllà en el plantejament i determinar accions prioritàries tant per les administracions públiques, les entitats i la pròpia Federació.

En el marc d’aquest treball estem fent arribar una enquesta adreçada als joves de les entitats membre de FEPA, estiguin en l’actualitat a algun programa o bé ja hagin finalitzat el seu procés. L’objectiu de la mateixa és el de donar veu al jovent en aquest procés.

També es preveu realitzar una sessió Skype amb altres agents europeus per fer una recollida de bones pràctiques.

Actualment s’estan fent reunions quinzenals i on hi participen una desena d’entitats federades: Aldees Infantils SOS Catalunya, Associació Punt de Referència, Fundació Eveho, Fundació Iniciatives Solidàries, Fundació Mercè Fontanilles, Fundació Projecte i Vida, Fundació Resilis, Fundació Servei Solidari, Suara Cooperativa i SAÓ Prat. Alhora comptem amb la implicació de la resta d’entitats federades en diferents moments del procés. En aquest procés comptem amb l’acompanyament d’Inpacte.

Noticies relacionades

FEPA, FEDAIA i ECAS denuncien l’enduriment dels criteris per renovar la residència a joves majors de 18 anys

Iniciatives d’entitats durant el COVID-19

Trobades amb entitats de diverses Comunitats Autònomes

ECAS, FEDAIA i FEPA alerten de la situació de risc del sistema de protecció a la infància i adolescència

Menú