PROJECTES EUROPEUS

Projectes d’àmbit europeu finançats a través del programa Erasmus+

ABEONA

És un projecte d’àmbit europeu finançat a través del programa Erasmus+ on hi participen 10 actors de 6 països diferents (França, Polònia, Espanya, Àustria, Alemanya i Bèlgica). Entre els diferents actors que prenen part de la iniciativa cal destacar la presència d’entitats de base, federacions d’entitats y experts internacionals. Des d’Espanya participem directament FEPA i l’entitat Plataforma Educativa.

El treball, dut a terme entre el setembre de 2015 i el juny de 2017, té per objectiu oferir una resposta efectiva per a la integració professional de joves extutelats a nivell europeu, posant especial èmfasi en la millora de competències dels professionals que intervenen amb els i les joves.

Entre les diferents activitats que es van realitzar, s’inclou l’elaboració d’informes entorn als serveis d’emancipació del joves extutelats a cada país, la recopilació de bones pràctiques, així com l’intercanvi de metodologies, innovacions i eines en la intervenció que permetràn millorar el trànsit d’aquest col·lectiu de joves cap a la vida adulta. A partir d’aquestes primeres accions es va desenvolupar, implementar i avaluar un programa formatiu a fi d’enfortir les competències professionals dels equips.

El projecte també vol servir de base per l’establiment d’una xarxa d’anàlisi i acció entorn a la qualificació dels equips educatius que intervenen amb joves extutelats.

Durant la darrera fase del projecte, fruit de la gran disparitat de polítiques existents en els diferents territoris en aquesta matèria, es recopilaran les accions necessàries en clau d’incidència política a cada un dels països per tal de millorar l’autonomia dels joves extutelats a Europa. També s’indicaran les accions pertinents enfocades a la necessària tasca de sensibilització del col·lectiu.

Es preveuen un parell de jornades d’intercanvi europeu: la primera va tenir lloc a principis de 2016 i es va centrar entorn a la inserció laboral de la joventut en risc a Europa. D’altra banda, la segona va estar orientada a recollir les principals conclusions del projecte i el tancament del mateix. El projecte va finalitzar en una sessió de clausura a París el passat 21 de setembre.

PROJECTES DE MOBILITAT EUROPEA

Durant l’any 2015 FEPA va participar en dos projectes Erasmus+ de mobilitat europea a Portici, Nàpols. D’una banda, el projecte Study Visit Meda enfocat a educadors i professionals i,  d’altra banda, del projecte Youth exchange “Rigth to Choose” on els joves van tenir el paper protagonista. A continuació podeu veure un resum del contingut d’ambdós projectes: 

Study Visit MEDA

El projecte MEDA està impulsat per la cooperativa Shannara i hi col·laboren organitzacions provinents de nou països diferents (Egipte, Espanya, Itàlia, Jordània, Malta, Marroc, Palestina, Regne Unit i Tunísia).

Consisteix en un espai d’intercanvi i aprenentatge entre professionals de diferents països que treballen amb Joves immigrants en situacions de desigualtat d’oportunitats.

L’objectiu del Study Visit és facilitar recursos interculturals, principalment mitjançant reunions amb joves immigrants i taules rodones amb especialistes, a fi d’entendre millor les cultures d’origen dels joves i, d’aquesta manera, ajudar a millorar les competències i habilitats de les persones educadores a l’hora de promoure el diàleg intercultural i interreligiós, la inclusió social i la solidaritat entre joves immigrants.

Youth Exchange “Right to choose”

Aquest intercanvi de Joves que va estar impulsat per l’entitat Arciragazzi Portici, amb la participació de nou països (Egipte, Espanya, Itàlia, Jordània, Malta, Marroc, Palestina, Regne Unit i Tunísia).

Va consistir en una trobada de joves d’entre 18 i 30 anys provinents d’entitats que treballaven en diferents camps d’acció.

El projecte va tenir per objectiu la promoció de la ciutadania activa i europea així com el foment de la solidaritat i la tolerància entre joves oferint instruments, coneixement i assessorament per implementar les pràctiques que els i les joves necessiten a la seva vida quotidiana en un nou país: coneixement de l’idioma, com fer un CV, primers contactes amb altres persones del nou país, cerca de treball, lloguer d’habitatge, fer-se soci d’una entitat, etc.

A partir de dinàmiques, jocs i activitats d’intercanvi, els joves van determinar quin tipus d’accions es podien desenvolupar des de les entitats per tal d’afavorir als i les joves (immigrants/estudiants/voluntaris) que es desplacen entre països de la UE.

A més a més, el projecte volia fer possible que el grup de joves construeixi una xarxa per poder compartir experiències i ampliar el seu ventall de possibilitats a partir del coneixement d’altres joves provinents d’entitats de tota mena, administracions públiques i universitats.

Cinc joves provinents de l’Asociación Horuelo a Madrid, de Fundació Eveho i de Fundació Projecte i Vida a Catalunya i de Fundación Federico Ozanam a Aragó van participar a l’intercanvi.

Noticies relacionades
Activitats relacionades
Coneixement

Aquests programes són possibles gràcies al finançament del programa Erasmus+.

Erasmus+
Menú