Propostes de FEPA novembre 2021

Projecte: ALTRES PROJECTES

Descripció: Propostes per als partits polítics catalans per a que puguin incloure en els seus programes al jovent extutelat.

Descarrega els documents: CAT