Propostes de FEPA per a les eleccions del 14F

Projecte: ALTRES PROJECTES

Descripció: Propostes per als partits polítics catalans per a que puguin incloure en els seus programes al jovent extutelat.

Descarrega els documents: CAT