Posada en marxa de noves comissions de treball

Complint amb l’objectiu de fomentar la participació i implicació de les entitats federades a FEPA, des de finals del mes de setembre s’han anat posant en marxa tot un seguit de noves comissions de treball sobre temàtiques força diverses.

  • Comissió Formació, estudis i recerca: orientada, d’una banda, a detectar necessitats formatives i oferir formació continuada pel desenvolupament dels equips de treball de les entitats. D’altra banda, responsable de fer seguiment de recerques que es duen a terme des de la Federació, de garantir una bona recollida de dades d’entitats federades a Catalunya i d’establir aliances amb el món de la recerca universitària i de Tercer Sector.
  • Comissió Model de Pis Marc: encarregada de fer procés de revisió i actualització al context actual del model de pis marc publicat el 2009 per FEPA i d’incorporar elements no contemplats alhora que vetllar per fer-ne una bona difusió.
  • Comissió Guia Emancipació: responsable de fer el procés de contrast de la primera versió web publicada, d’establir el procés per fer-ne les revisions i actualitzacions que se’n derivin i de promoure l’ús per part d’equips de professionals i de joves. Establir col·laboracions amb altres agents socials (administracions, federacions, etc).
  • Comissió Jornades FEPA 2017: amb l’objectiu de treballar tant en els eixos de continguts de les mateixes així com també en les activitats de celebració del 18è Aniversari de la Federació.

 

Aquestes noves comissions se sumen a les tasques que ja es realitzaven des de la Comissió Delegació Catalana i el Grup d’educadors, que ja porten anys de funcionament.

Tenint en compte el simbolisme de la celebració del 18è Aniversari, les entitats que participem de la Comissió Jornades FEPA 2017 us animem a sumar-vos a la comissió!

Si voleu formar part de la comissió Jornades FEPA 2017 o ens voleu fer arribar les vostres propostes, si us plau, envieu un correu a gestio@fepa18.org.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Menú