Red de colaboradores

FEPA cuenta con el apoyo de las Administraciones Públicas y Organizaciones que se detallan a continuación. Queremos hacer un agradecimiento sincero a todos ellos porque sin su apoyo nuestro trabajo no sería posible.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio

 Instituto de la Juventud

Injuve

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Servicio Público de Empleo Estatal

Servicio Público de Empleo Estatal

Generalitat de Catalunya

Generalitat Catalunya

Junta de Castilla-La Mancha

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

 Generalitat

Generalitat de Catalunya

Departament de Benestar Social i Familia
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

Servei d’Ocupació de Catalunya  soc_1l

Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats

ASJTET

Iniciativa d’Ocupació Juvenil

Unió Europea Fons Social Europeu

Iniciativa d'Ocupació Juvenil BO

Apoyo obtenido por el Fons Social Europeu para la contratación de jóvenes en el marco del programa Garantia Juvenil

Programa Erasmus+

Erasmus+

Fundació Obra Social “ la Caixa”

La Caixa

Diputació de Barcelona

Diputacio

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament
Fundación Orange Orange
Universitat Autònoma de Barcelona Uni autonoma
 

Universitat de Girona

Uni girona
 

Universitat de les Illes Balears

UNi balears
Universidad de Zaragoza Uni zaragoza
Fundació Nou Barris Nou Barris
Alter Civites Alter Civites
 Fundació Nous Cims Nous cims
Observatorio del Tercer Sector
 

ECODES

Ecodes
Entitats Catalanes d’Acció Social  ECAS
 

Fundación Botín

Botín
Asociación Cultural La Kalle
La Rueca Asociación
Fundación CODESPA
Sinergia CRM
Fran Rojas. Educación + humor Fran Rojas
 

Prollema. Ensenyament de llengua materna

prollema
 


Codi Ètic de les Associacions de Barcelona