Reunions amb les Directores Generals

Un dels objectius de FEPA és establir aliances amb els organismes públics en cada territori i així ho estem fent. Recentment ens hem reunit amb les Directores Generals d’Infància de diverses comunitats autònomes.

Més concretament, hem mantingut reunions amb la Directora General de les Famílies i Menors de la Junta de Castella-la Manxa, María Ger; amb la Directora General d’Infància de la Junta d’Andalusia, Antònia Rubio; i amb la Directora General d’Infància, Famílies i Natalitat de la Comunitat de Madrid, Ana Sastre. L’objectiu d’aquestes trobades és facilitar els camins de present i de futur pels quals transiten les persones joves extutelades en els seus itineraris d’emancipació.

Els elements dels que hem parlat, i que cal modelar, han estat:

  • Els itineraris de persones joves extutelades amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental, que són complexos i requereixen d’especialització i major dotació econòmica específica.
  • La manca de pisos d’emancipació.
  • Les dificultats de renovació dels permisos de residència de les persones joves extutelades d’origen estranger.
  • La millora de la coordinació entre administracions locals, autonòmiques i estatal en el desplegament de recursos i programes en el territori.

Hem finalitzat les reunions amb compromisos de col·laboració i participació a l’hora de definir estratègies i elaborar programes. Com expressem en el nostre Model FEPA d’atenció a la joventut extutelada, els problemes que enfronten aquestes persones joves per aconseguir una vida autònoma en condicions dignes, requereixen per la seva solució de la col·laboració de múltiples actors.

Menú