Rompiendo moldes

Model integrat formatiu per a joves en apropiació tecnològica i fabricació digital

Es tracta d’un model integrat formatiu per a joves en apropiació tecnològica i fabricació digital, s’emmarca en la creació d’un itinerari formatiu per a joves en situació de vulnerabilitat social en tecnologia, disseny i fabricació digital.

Rompiendo moldes

El projecte sorgeix arrel de l’experiència en la iniciativa de Fundación Orange amb el projecte Breakers: Fabrica’t un nou món. Aquest projecte pilot s’inicia mitjançant la col·laboració entre FEPA, Fundación Orange, BJ Adaptaciones i la xarxa de Fab Labs d’Espanya amb l’objectiu d’apropar a joves en situació d’exclusió social, i especialment joves tutelats i extutelats, a la cultura maker, a una proposta nova de creació i desenvolupament d’idees i iniciatives i a una formació en un àmbit innovador.

El programa conjuga tres elements: la innovació digital, representada pels espais maker i FabLab; la implementació d’una metodologia que fa ús de la fabricació digital i el prototipat ràpid per generar entorns d’aprenentatge que ofereixin oportunitats emancipadores als/les joves; i, finalment, el component social, marcat per l’interès d’apropar aquest món a joves que provenen d’un col·lectiu amb dificultats afegides per accedir a aquest tipus de recursos.

A través d’aquesta experiència en projectes pilots, sorgeix Rompiendo Moldes, passant d’un acostament a la fabricació digital a l’apropiació tecnològica integrada, que preveu un acompanyament social i laboral.

En el context, situació i realitat dels joves en situació de risc social, es fa necessari apostar per projectes que promoguin de manera integradora i coherent, respostes que donin solució als problemes d’ocupació i emancipació de molts d’aquests joves, des de la igualtat d’oportunitats efectiva i real i des d’un àmbit emergent i innovador, que contribueixin a la normalització i inclusió en l’entorn on viuen i es desenvolupen.

És una aposta per la inclusió perquè el projecte és sensible a la realitat i perfil d’aquests joves i a la globalitat de la cultura maker traspassant fronteres; als seus principis i filosofia integradora, col·laborativa i creativa; i a la llengua, l’anglès, que és global i universal (i més en el món tecnològic).

El projecte és fruit de la col·laboració entre FEPA, Asociación Cultural La Kalle, La Rueca Asociación i Fundación CODESPA. Rompiendo Moldes va ser el guanyador de l’edició 2016 del Desafío Talento Solidario de Fundación Botín, donant suport a la iniciativa amb assessors externs de KPMGISDI i Fundación Fernando Pombo.

rompiendo moldes logos