Ja som 71 entitats federades: Aldeas Infantiles SOS Galicia y Fundación Canaria MAIN s’incorporen a FEPA

Ya-somos-71-entidades_FEPA

“Hem de continuar creixent en nombre d’entitats, tenint especial cura a incorporar entitats diverses i no perdre de vista l’objectiu final de la federació, tant en el present com en el futur”

Anterior
Celebrem l’Assemblea Extraordinària i l’Assemblea General Ordinària 2022
Següent
Posicionament de la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA) davant els recents fets esdevinguts a Melilla

El passat dia 14 de juny, durant la celebració de l’Assemblea General Ordinària de FEPA, Aldeas Infantiles SOS Galicia y Fundación Canaria MAIN van fer oficial la seva ja anunciada adhesió a les 71 entitats que formen part de la Federació, com a nous membres de ple dret.

La incorporació de totes dues entitats es produeix després d’un procés de reflexió interna, dut a terme per les entitats membre de la Federació, que va culminar el dia de l’Assemblea, amb l’aprovació, per votació unànime, de les recentment estrenades directrius per a la incorporació de noves entitats.

Continuar creixent en nombre d’entitats, tenint especial cura a incorporar entitats diverses i no perdre de vista l’objectiu final de la federació, tant en el present com en el futur, donen resposta a un dels Eixos Estratègics del nou Pla Estratègic de FEPA, presentat durant l’Assemblea.

En definitiva, créixer en presència territorial farà que la veu i la presència de FEPA creixin considerablement. Aprofitem l’ocasió per a donar, novament, la benvinguda a les dues noves entitats a la família FEPA. Benvingudes!

Sobre les dues noves entitats

Aldeas Infantiles SOS Galicia

Logo-Aldeas-Infantiles-Galicia

Aldeas Infantiles SOS Galicia és una associació d’ajuda a la infància d’àmbit autonòmic gallec, l’objectiu primordial del qual és integrar familiar i socialment als nens i les nenes en situació de risc o desemparament. Aquesta entitat impulsa la seva autonomia i emancipació en igualtat de drets i obligacions que la resta de les persones joves, mitjançant el desenvolupament de Programes de Protecció, Prevenció i Suport a l’Autonomia, i també mitjançant l’Enfortiment de les seves famílies. Pertany a Aldeas Infantiles SOS España, que coordina la labor a nivell nacional, i a Aldeas Infantiles SOS Internacional.

Logo-Fundacion-Canaria-Main

La Fundación Canaria MAIN és una organització sense ànim de lucre d’àmbit autonòmic (Canàries), impulsada i promoguda per Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas España). La promoció social de col·lectius en situació d’exclusió social o en risc de patir-la, a través de la formació, informació, prevenció i acompanyament és la raó de ser d’aquesta Fundació. A través de diferents Àrees d’Intervenció, desenvolupa Projectes i posa a disposició diferents recursos, per a aconseguir els nostres objectius. Tot això impregnat pel Sistema educatiu-preventiu des del carisma Salesià de D. Bosco y M. Mazzarello.

Voleu formar part de FEPA?
Quines entitats ja en formen part?