Des de FEPA i amb la col·laboració de IACTA, cooperativa d’assessorament jurídic i transformació social, posem en funcionament aquest mes de juny una sèrie de tallers per ajudar a professionals i joves a entendre millor qüestions en l’àmbit d’estrangeria.

Pel que fa al jovent, se’ls donarà eines per tal que coneguin la seva situació administrativa i puguin contribuir directament en tots els tràmits administratius relacionats i, un cop arribin als 21 anys, tinguin els coneixements dels seus drets i obligacions per poder encarregar-se d’aquestes gestions ell/es mateixo/es. De cara als professionals que treballen amb aquests joves, l’objectiu és que sàpiguen els tràmits més habituals i com dur-los a terme en l’àmbit d’estrangeria.

D’aquesta forma, hi ha uns tallers dirigits als/les joves migrants de 18 a 21 anys i uns altres dirigits als/les professionals que fan intervenció amb joves migrants extutelats/des. Es limita l’accés d’aquestes sessions a 20 persones com a màxim per afavorir la participació dels assistents.

La primera d’aquestes sessions dirigides a professionals tindrà lloc a Barcelona el proper 28 de juny a les 12h i té una duració prevista de dues hores aproximadament. Està previst fer aquestes sessions properament a Tarragona, Girona i Lleida. També se’n farà una segona a Barcelona a causa de la demanda de les entitats que així ens ho demanen.

—————————— ALTRES NOTÍCIES RELACIONADES ——————————

Primer taller per a professionals en l’àmbit jurídic a Barcelona – juny 2018
Primer taller per a joves en l’àmbit jurídic a Girona – juliol 2018
Segon taller per a joves en l’àmbit jurídic a Barcelona – juliol 2018
Segon taller per a professionals en l’àmbit jurídic a Lleida – septembre 2018
Tercer taller per a joves en l’àmbit jurídic a Lleida – septembre 2018