Últimes places per a joves al projecte Atenea de Punt de Referència

Coneixes jovent tutelat o extutelat amb ganes de tenir una persona mentora que els acompanyi en el seu procés formatiu i crear un vincle amb ella? Encara es poden apuntar al Projecte Atenea!

Es tracta d’un projecte destinat a millorar el nivell formatiu del jovent, a través del treball en competències i la mentoria. En aquest projecte es treballa sobre 3 eixos:

  • Reforç en els hàbits d’estudi. La motivació i l’esforç creixen amb l’acompanyament de la persona mentora.
  • Orientació formativa per acompanyar al jovent en la definició del seu projecte professional.
  • Tallers d’estudi, amb l’atenció individualitzada dels formadors.

Els requisits per participar són:

  • Joves entre 16 i 22 anys.
  • Amb ganes de responsabilitzar-se amb el seu procés d’emancipació i ganes d’iniciar una relació de mentoria 1 a 1 amb una persona voluntària.
  • Estar cursant estudis post-obligatoris en horari de matí.
  • Tenir disponibilitat dos tardes de dimarts al mes, i els dijous a la tarda per dedicar al projecte.
  • Disposar actualment d’algun recurs d’habitatge (no trobar-se en situació de carrer).

Per a més informació, visiteu els següents enllaços: