Voluntariat i col·laboradors

FEPA és una entitat de segon nivell i, conseqüentment, la participació del voluntariat es vehicula a través de les pròpies entitats federades. Els projectes gestionats per la Federació que requereixen de la participació de persones voluntàries, al seu torn, estan cogestionats per algunes de les entitats federades, els que assumeixen la part de coordinació del personal voluntari que intervé en els projectes.

D’altra banda, FEPA té convenis de col·laboració amb persones de pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona.